Slovanská epopej 6 - Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské (1412)

subtitle: Kouzlo slova - pravda vítězí
author: Alfons Mucha
page: 0-0
published: 1919
type of document: Work
dimensions: 610 x 810 cm