Válka s mloky

author of the publication: Karel Čapek
author of the text: Sergej Vasiljevič Nikolskij
page: 0-0
imprint date: 1953
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 12.
number of pages: 273, (7), vazba, obálka
language: czech
prints: 20.000
dimensions: 215 x 140

notes:
-
Vědecko-fantastický román o historii náhodně objeveného druhu učenlivých mloků, které se podnikatelům a finančníkům podaří přizpůsobit hospodářským potřebám, kteří si osvojí lidskou řeč a společenský život, podle buržoazních vzorů si vytvoří podmořskou říši, převezmou fašistickou ideologii a její válečné cíle, vyhlásí heslo "čistého Mloctví" a dají nakonec lidstvu ultimátum s požadavkem "životního prostoru". Na této osnově vytvořil spisovatel mnohostrannou satiru na kapitalistickou společnost a na mezinárodní politiku buržoazie v 30. letech: na fordovské vykořisťování a anglo-amer. rasismus, na vědu, hledající nové způsoby vyhlazování lidí, na uhýbavost a "mírumilovnost" Společnosti národů při řešení ožehavých hospodářských a politických otázek. "Ačkoliv Čapek vylíčil skutečné příčiny vzniku fašismu, nedocenil síly protiimperialistického tábora. Odtud ten pesimistický výhled, že lidstvo podlehne Mlokům-fašistům, a ta jen vzdálená naděje na záchranu v tom, že se fašisté pustí do sebe navzájem." ( Podle S.V. Nikolského.)