Aktuelle Kunst in Osteuropa

subtitle: CSSR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, USSR, Ungarn

type of document: kniha
imprint date: 1972
number of page: (220), obálka
language: německý

notes:
připojeni jen českoslovenští umělci

Aktuelle Kunst in Osteuropa

person   born
Groh Klaus   1936

Aktuelle Kunst in Osteuropa

person   born
Attalai Gabor   20. 11. 1934
Bartoš Peter   29. 4. 1938
Cigler Václav   21. 4. 1929
Filko Stano   15. 6. 1937
Grygar Milan   24. 10. 1926
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925
Koller Július   28. 5. 1939
Kroutvor Josef   30. 3. 1942
Malich Karel   18. 10. 1924
Mlynárčik Alex   14. 10. 1934
Moucha Miloslav   25. 3. 1942

Aktuelle Kunst in Osteuropa

person   born
Bartoš Peter   29. 4. 1938
Brikcius Eugen   30. 8. 1942
Cigler Václav   21. 4. 1929
Demartini Hugo   11. 7. 1931
Filko Stano   15. 6. 1937
Grygar Milan   24. 10. 1926
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925
Kocman Jiří   6. 8. 1947
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925
Koller Július   28. 5. 1939
Kroutvor Josef   30. 3. 1942
Malich Karel   18. 10. 1924
Mlynárčik Alex   14. 10. 1934
Moucha Miloslav   25. 3. 1942
Němec Rudolf   19. 5. 1936
Novák Ladislav   4. 8. 1925
Ságlová Zorka   14. 8. 1942
Sikora Rudolf   17. 4. 1946
Steklík Jan   5. 6. 1938
Štembera Petr   21. 1. 1945
Valoch Jiří   6. 9. 1946
Wittmann Robert   1945

Aktuelle Kunst in Osteuropa

institution, city
M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)

Aktuelle Kunst in Osteuropa

  institution, city, signature, notes  
  Národní knihovna České republiky, Praha, T 042614