Česká grafika

subtitle: Půl století proměn moderní grafické tvorby
page: 0-0
imprint date: 2002
publisher: Sdružení českých umělců grafiků Hollar
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
language: english, czech
dimensions: 210 x 148