Česká grafika / Czech Graphic Art

subtitle: Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking
author of the text: Jiří Machalický
page: 0-0
imprint date: 2002
publisher: Sdružení českých umělců grafiků Hollar
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 181, (1), obálka
ISBN: 80-902405-2-4
language: english, czech
dimensions: 270 x 220