Listy S.V.U. Mánes

subtitle: O kresbě
author of the text: Jiří Hůla, Jiří Machalický, Karel Oujezdský
page: 0-0
imprint date: 1997
publisher: Spolek výtvarných umělců Mánes
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 3
number of pages: 55, (1), obálka
language: czech
dimensions: 297 x 210