Alva Hajn

Picture
published, title (subtitle), page
1960 nebo 1961   Portrét dívky, s. 21
70. léta   Spojení, s. 29
asi 1960   Polní Chrčice, s. 18
kolem poloviny 60. let   Hlavy, s. 23
kolem r. 1980   Červená hlava, s. 34
začátek 70. let   Polní Chrčice, s. 24
Drawing
published, title (subtitle), page
70. léta   Abstraktní kompozice, s. 31
80. léta   Kompozice, s. 39
druhá polovina 70. let   Bez názvu, s. 30
druhá polovina 70. let   Žena, s. 28
koláž
published, title (subtitle), page
1983   Krajina, s. 37
po r. 1983   Protrhávaný papír, s. 38