České slovo

page: 0-0
imprint date: 2000/03/02
type of document: Periodical
year's volume: 92
number: 52
language: czech

notes:
údaje o ročníku a číslu doplněny z databáze NK ČR