Dopis zaslaný sjezdu Svazu českých výtvarných umělců v Praze za příslušníky střední generace, jako příloha k signovanému dopisu - nečten

page: 25-32
imprint date: 1987
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Dokumenty I 1987, Soubor dokumentů k IV. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců, Pr aha - duben 1987