Diskusní příspěvek malíře V. Kokolii na aktivu výtvarníků jihomoravského kraje v Brně - čteno

author of the text: Vladimír Kokolia
page: 82-85
imprint date: 1987
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Dokumenty I 1987, Soubor dokumentů k IV. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců, Pr aha - duben 1987

notes:
8.2.1987