Výtvarné umění

imprint date: 1960/03/15
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 10
number: 1
number of pages: 48
the number of reproductions: 72 čb, 6 b vložených reprodukcí
language: czech
prints: 3 800
dimensions: 303 x 235

notes:
resume anglické, německé, ruské, francouzské