Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců

page: 0-0
imprint date: 1988/08/30
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 12
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 482 x 316