Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců

page: 0-0
imprint date: 1988/11/22
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 18
number of pages: 8
dimensions: 482 x 316