III. Nový zlínský salon

subtitle: nejrozsáhlejší expozice současného českého výtvarného umění
page: 0-0
imprint date: 2002
publisher: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
type of document: Poster
language: czech
dimensions: 297 x 210