Golem v české literatuře

author of the text: Ladislava Hájková
page: 76-86
imprint date: 2002
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, Sborník přednášek ze semináře konaného 9. října 2002 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze / Recopilación de ponencias del seminario celebrado el 9 de octubre 2002 en el Centro de Ensenanza y Cultura del Museo Judío de Praga