Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry