Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry

person, born, notes
Janoško Martin ,