Jak hotoviti veselé obrázky

author of the text: Evžen Seyček
page: 0-0
imprint date: 1960
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Neprakta: Výstava kreseb pro tisk a televizi,