Umenie odrážajúce podobu a zmysel cesty k socializmu

author of the text: Laco Novomeský
page: 36-39
imprint date: 2006
type of document: Subordinate Document
language: slovak
parent document: Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry,