IV. celoslovenská výstava Zväzu československých výtvarných umelcov

author of the text: Ladislav Čemický
page: 40-42
imprint date: 2006
type of document: Subordinate Document
language: slovak
parent document: Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry,