I. festival sněhu

author of the text: Miloš Urbásek, Alex Mlynárčik
page: 263-264
imprint date: 2006
type of document: Subordinate Document
language: slovak
parent document: Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry,