O výchove mladej umeleckej generácie

author of the text: Ján Kulich
page: 415-416
imprint date: 2006
type of document: Subordinate Document
language: slovak
parent document: Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry,