Nový realismus naše současnost

subtitle: Leták vitěbského tvůrčího výboru č. 1, 20. listopadu 1920
author of the text: Lazar Markovič Chidekeľ
page: 394-396
imprint date: 1967
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Výtvarné umění,