Výtvarné umění

obálka - Stanislav Kolíbal, Jiří Schmidt