Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců

page: 0-0
imprint date: 1989/08/08
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 2
number: 16
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 482 x 316