Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 1990/03/05
type of document: Periodical
year's volume: 3
number: 5
number of pages: 8
language: czech