Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 1994/06/16
type of document: Periodical
year's volume: 7
number: 12
number of pages: 16, (4, příloha)
language: czech