Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 1997/07/10
type of document: Periodical
year's volume: 10
number: 14
number of pages: 16
language: czech