Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 1998/12/17
type of document: Periodical
year's volume: 11
number: 25-26
number of pages: 20
language: czech