Metafora

Periodical
published, title (subtitle), page
1999/03/18   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, s. 6 - reprodukováno obráceně