Básník

subtitle: Přednáška proslovená při vernisáži výstavy
author of the text: Jindřich Štyrský, Toyen
page: 241-242
imprint date: 1928
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Rozpravy Aventina, Čtrnáctidenník pro kulturu, literaturu, umění a kritiku

notes:
podepsáno Štyrský a Toyen