Informace

subtitle: Revue Plán a Ot. Mrkvička (Z redakce časopisu Plán)
page: 16-16
imprint date: 1929
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Odeon, literární kurýr,

notes:
podepsáno Štyrský