Fillův význam

Book
published, title (subtitle), publisher, city, page
1996   Každý z nás stopuje svoji ropuchu (Texty 1923-40), Thyrsus, Praha, s. 127-128
2007   Texty, Nakladatelství Argo, Praha, s. 146-147