Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance

subtitle: České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art
author of the text: Ladislav Daněk, Pavel Zatloukal, Erzsébet Szücs, László Beke, Gina Renotière, Katalin Izinger
imprint date: 2004
publisher: Muzeum umění Olomouc
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 200
the number of reproductions: 20 čb, 56 b
ISBN: 80-85227-69 (chybně), správné je 80-85227-69-X
language: english
prints: 600
dimensions: 280 x 245

notes:
Katalog je výsledkem spolupráce kurátorů Muzea umění Olomouc s kurátory maďarského Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru, kde se výstava poprvé představila veřejnosti. Její olomoucká repríza proběhla pod příznačným názvem Damoklův meč. Kolekce obsahuje 51 děl českých autorů především z období 60. let 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc a jsou v ní zastoupeny všechny důležité dobové tendence od české varianty informelu (V. Boudník, L. Padrtová, R. Piesen, A. Veselý) a neofigurální tvorby (K. Nepraš, Z. Sekal, J. Válová), přes neokonstruktivismus a konkrétní umění (H. Demartini, M. Grygar, J. Kubíček, K. Malich, Z. Sýkora), pop-art (S. Kovařík, A. Kučerová, N. Plíšková), op-art a kinetismus (J. Hilmar, V. Mirvald, J. Novák), letterismus (E. Ovčáček) až po vizuální poezii (J. Kolář, B. Kolářová, J. Valoch), akční umění (E. Brikcius, Z. Ságlová, P. Štembera) a počátky konceptuální tvorby (V. Cigler, M. Knížák, K. Pacovská, J. Wojnar).
Chronologický přehled politických a kulturních událostí v Československu 1956-1972l
Rrospektivní výstavy sledované problematiky v letech 1990-2004
seznam
Výstavy československého výtvarného umění z let 1956-1972 v Maďarsku
Výstavy československého výtvarného umění uspořádané v Maďarsku v letech 1948-2004