V některém budoucím století...

subtitle: 3
author of the text: Jiří Kolář
page: 0-0
imprint date: nedatováno
type of document: Reproduction
language: czech
dimensions: 258 x 178

notes:
barevná reprodukce