Respekt

type of document: periodikum
imprint date: 2005/03/14
year's volume: 16
number: 11
language: český

NK ČNB: cnb000356910

Respekt

institution, city
Mafraprint, Praha

Respekt

page from - to   author of the text   title, subtitle
23 - 23   Šlajchrt Viktor   Výstavy, V pražské galerii Via art Radky Freislebenové...

Respekt

  institution, city, signature, notes  
  Národní knihovna České republiky, Praha