Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění

institution, city
Práce, Praha