Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění

person, born, notes
Muzika František 26. 6. 1900,