Co nevíte o našich panenkách

author of the text: Františka Garlíková
page: 0-0
imprint date: 2007
type of document: Text
number of pages: (2)
the number of reproductions: 3 čb
language: czech
dimensions: 297 x 210

notes:
Je tomu více než 60 let, kdy jsem začala v Boršicích na Moravě vyrábět krojované panenky, které jsem prostřednictvím baťovské vývozní společnosti "Kotva" nabízela na světovém veletrhu hraček v Norimberku - dodnes největším a nejstarším veletrhu na světě. Zájem byl veliký. Byla oceňována zejména vysoká kvalita ruční práce a bohatost a pestrost českých a moravských lidových krojů.
Druhá světová válka bohužel pozastavila rozmach firmy. Po válce došlo ke krátkému znovuoživení výroby, nicméně zakrátko bylo zakázáno soukromé podnikání.
Na návrat jsem musela čekat 40let. Nechtěla jsem velkou výrobu. Rozhodla jsem se opět vsadit na kvalitu provedení s velkým podílem ruční práce. Toto rozhodnutí ze ukázalo jako správné. Svědčí o tom velký zájem nejen našich krajanů v Americe i jinde, ale i Japonců či sběratelů jinde ve světě.
Panenky se znovu úspěšně zúčastňovaly veletrhu v Norimberku a také pravidelně soutěžily o nejkrásnější panenku roku Eurodoll v Brémách, odkud si v roce 1993 přivezly bronzovou medaili. Na těchto akcích panenky prezentovala německá firma světového věhlasu SIGIKID.
Také u nás doma naše panenky nezůstávají pozadu. Po znovu otevření slavného Obecního domu v Praze, byly první velikonoce ve znamení výstavy našich panenek. Zápisy našich i zahraničních návštěvníků byly více než pochvalné.
Panenky dnes najdeme jak v Praze, Brně tak zejména v našich lázních v Čechách a na Moravě.
Sběratelství, zejména panenek stalo se velmi módní a ve světě populární. Je to dárek trvalé hodnoty, který nestárne, ale časem nabývá na hodnotě. Naše panenka je půvabná a vzácná, až je škoda si s ní jenom hrát. Může být proto ozdobou nejen vitrín, ale také základním kamenem zajímavé sbírky.
Oblečení panenek jsou přesné kopie originálů lidových krojů příslušných regionů Čech, Moravy a Slezska. Kolekce obsahuje průřez krojů Čech, Moravy a Slezska, reprezentuje různá historická období, kraje a naše jedinečné kulturní dědictví.
Je to ruční práce, jednotlivé součásti oděvů jsou zpracovány samostatně s použitím přírodních materiálů. Řada materiálů je dnes nedostupná - nevyrábí se. Musíme tudíž tento nedostatek napravit vlastními silami, tj. barvit, malovat, vyšívat tak, aby tyto panenkovské kroje mohly konkurovat originálu. Naštěstí jsou dodnes v krajích nadšenci - krejčí, obuvníci, vyšívačky a švadleny, kteří se starají o to, aby tato krása byla zachována.
Panenky jsou vyráběny ve velmi omezeném množství, s velkým podílem ruční práce. Tělíčka panenek velikosti 52cm byla vyrobena v Německu. Hlavička je přizpůsobena slovanskému typu.
Každá panenka má certifikát - malou knížečku - ze které se dozvíte, odkud kroj pochází a co je pro něj typické.
Česká republika - střed Evropy, je od nepaměti bohaté osídlené území, úrodné, malé rozlohou, ale velké svoji kulturou a tradicemi.
Součástí kulturního dědictví každého národa jsou také lidové kroje. Zejména jižní Morava je na sklonku 20. století jedinou oblastí ve střední Evropě, kde zůstal zvláštní vztah k tradičnímu oblečení. Vznikl zde kult kroje. Není to ovšem projev opožděného romantismu, ale vztah člověka k tradici, který s hrdostí obléká slavnostní oděv svých předků pro své mimořádné příležitosti.
Náš národopis patří mezi "rodinné stříbro". Naše prastará kultura okouzluje po staletí. Svědčí o bohatství naší země, o hmotném blahobytu, který se projevoval i v bohatství kroje, na němž nebylo šetřeno vzácnými látkami, výšivkami a stuhami. Sestavy těchto elementů svou barevností svědčí o jemném vkusu vlastním i prostému venkovskému lidu.
Nástup technického věku se zasloužil o postupný rozpad a zánik tradičních lidových kultur. Vystřídala ji kosmopolitní kultura obměňovaná podle proměnlivých požadavků světového vkusu a módy. Proto se dnešní člověk čas od času rád vrací ke starým národním kulturám a hledá v nich osvěžení v životním stereotypu, únik před tlakem přetechnizovaného způsobu života.