Umění je abstrakce - Česká vizuální kultura 60. let / Art is Abstraqction - Czech Visual Culture of the Soxties

page: 0-0
imprint date: 2003
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
language: english
dimensions: 105 x 210

notes:
jako podklad užita struktura Zdeňka Sýkory