Sochařské portréty Ondřeje Špačka

Picture
published, title (subtitle), page
2012   Ondřej Špaček