Česká nezávislá literatura v ohlasech

institution, city
Tiskárna JDS, Praha