František Doležal: Máchovské variace

institution, city
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha