Básně, které nutí do smíchu

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Šišatý švec a myšut, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha