Řeč a sloh

author of the publication: Vilém Mathesius
author of the text: Josef Vachek
page: 0-0
imprint date: 1966
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 1. v ČS
part, volume: 61
number of pages: 100, (4), obálka
book series: Otázky a názory (Československý spisovatel)
language: czech
prints: 3.000
dimensions: 195 x 105

notes:
Rozprava o řeči a slohu vyšla poprvé v roce 1942 a neztratila nic na své aktuálnosti. Jejím úkolem bylo ukázat čtenáři cestu, která by vedla k vyšší vyjadřovací úrovni a kultuře běžného jazykového projevu. Autor, význačnýčeský lingvista, vychází z funkční stránky jazyka a vede čtenáře krok za krokem od nejjednodušších problémů - jazykového pojmenování - k složitějším otázkám češtiny - stavby souvětí a stavby odstavce.
zdroj - www.nkp.cz