Výtvarná kultura

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1984   Návraty k přírodě, Sborník památce Alberta Kutala, , , 1984, 20-31, s. 15-21
Picture
published, title (subtitle), page
1962-1963   Šedá struktura, s. 64
1968   Šikmá struktura, s. 63
1988   Linie č. 56, s. 62