Vladimír Boudník K nedožitým šedesátinám umělce, Svědek času: Mad'arská fotografie 1840 - 1981

page: 0-0
imprint date: 1984
publisher: Dům umění města Brna
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 106 x 151