Vladimír Boudník K nedožitým šedesátinám umělce, Svědek času: Mad'arská fotografie 1840 - 1981

person, born
Boudník Vladimír 17. 3. 1924