Vladimír Boudník K nedožitým šedesátinám umělce, Svědek času: Mad'arská fotografie 1840 - 1981