Imaginární portréty Jindry Vikové / Imaginary portraits by Jindra Vikova

author of the text: Jan Kříž
page: 20-21
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
language: english
parent document: Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns,

notes:
vložený list: obchodní nabídka